Hlasy

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Viachlas

Hlasy vám umožňujú umiestniť na jednu notovú osnovu noty, ktoré začínajú súčasne, ale majú rozličné trvanie. Hlasy sa niekedy v iných notačných programoch nazývajú vrstvy.

V polyfonickom takte pre 1. hlas platia noty s nožičkou nahor a pre 2. hlas noty s nožičkou nadol

Pokyny

  1. Najprv zapíšte noty pre horný hlas (všetky noty s nožičkou nahor). Keď noty zadáte, niektoré môžu mať nožičku nadol. Momentálne sa o smer nožičky nemusíte obávať, lebo nožičky sa automaticky otočia, keď pridáte 2. hlas.
    Noty pre 1. hlas
  2. Ak na zadávanie nôt používate klávesnicu počítača alebo klávesnicu MIDI (namiesto myši), na posun kurzora späť na začiatok použite šípku vľavo.
  3. Kliknite na tlačidlo "2. hlas" tlačidlo pre 2. hlas
  4. Zapíšte všetky noty pre dolný hlas (všetky noty s nožičkou nadol). Keď skončíte, malo by to vyzerať takto:
    1. a 2. hlas

Kedy používať hlasy

  • ak potrebujete, aby nožičky išli rôznymi smermi v rámci akordu alebo jednej notovej osnovy,
  • ak potrebujete zadať noty s rôznym trvaním, ktoré sa majú hrať súčasne, do jednej notovej osnovy.

Skryté pomlčky

Ak chcete skryť pomlčku, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zvoľte si možnosť Nastaviť ako neviditeľné. Ak máte označenú možnosť ZobraziťZobraziť neviditeľné, potom sa pomlčky zobrazia na obrazovke sivou farbou. Keď notový zápis vytlačíte, skryté pomlčky sa nezobrazia.