Vytvorenie nového notového zápisu

Updated 2 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Vytvoriť nový notový zápis

Z hlavného menu vyberte SúborNový.... Tak otvoríte sprievodcu novým notovým zápisom.

Názov skladby, meno skladateľa a ostatné údaje

Sprievodca novým notovým zápisom: Názov skladby a iné informácie o skladbe

Zadajte názov skladby, meno skladateľa a hocijaké iné údaje ako vidíte vyššie. Používateľov Windowsu upozorňujeme, že v MuseScore pred verziu 1.3, keď sa vložili systémom súborov zakázané znaky (napr. : alebo /) do textového poľa Názov skladby, može sa stať, že sa nebude dať uložiť notový zápis kvôli chybe. No táto chyba je už opravená v MuseScore 1.3. Ak chcete použiť takéto znaky v názve, potom upravte názov až po vytvorení notového zápisu.

Všimnite si dve možnosti v spodnej časti:

  • Vytvoriť nový notový zápis podľa šablóny
  • Vytvoriť úplne nový notový zápis

Prvá možnosť v ďalšom kroku ponúka zoznam vytvorených notových zápisov. Druhá možnosť v ďalšom kroku ponúka výber všetkých hudobných nástrojov. O šablónach sa podrobnejšie hovorí nižšie, ale nateraz vyberte možnosť „Vytvoriť úplne nový notový zápis“.

Kliknite na „Ďalej“, aby ste mohli pokračovať.

Hudobné nástroje a hlasy

Sprievodca novým notovým zápisom: Pridanie hudobných nástrojov

Okno s hudobnými nástrojmi je rozdelené do dvoch stĺpcov. Prvý stĺpec obsahuje hudobné nástroje alebo hlasy, z ktorých si môžete vybrať. Druhý stĺpec je na začiatku prázdny, ale čoskoro bude obsahovať zoznam hudobných nástrojov pre váš notový zápis.

Zoznam hudobných nástrojov v prvom stĺpci je roztriedený podľa skupín hudobných nástrojov. Dvakrát kliknite na skupinu a zobrazí sa celý zoznam hudobných nástrojov v každej skupine. Vyberte si hudobný nástroj a kliknite na „Pridať“. Hudobný nástroj, ktorý ste si vybrali, sa teraz objaví v druhom stĺpci. Ak treba, môžete pridať viac hudobných nástrojov alebo hlasov.

Poradie hudobných nástrojov v druhom stĺpci určuje poradie, v akom sa objavia v notovom zápise. Ak chcete zmeniť poradie, kliknite na názov hudobného nástroja a použite tlačidlo „Nahor“ alebo „Nadol“, aby sa posunul vyššie alebo nižšie. Keď skončíte, kliknite na „Ďalej“.

Označenie tóniny

Sprievodca novým notovým zápisom: Pridanie hudobných nástrojov

Ak používate najnovšiu verziu MuseScore (1.3 a vyššie), sprievodca vás požiada o vybratie si tóniny pomocou predznamenaní (teda pomocou obrázkov s predznamenaniami, nie názvov tónin). Vyberte si kliknutím to predznamenanie, ktoré potrebujete, a kliknite na "Ďalej".

Označenie taktu, predtaktie a počet taktov

Sprievodca novým notovým zápisom: Možnosti taktu

Nastavte si označenie taktu na také čísla, aké chcete. Ak vaša skladba začína predtaktím, potom zaškrtnite možnosť "Predtaktie" (resp. "Takt s pomlčkou na začiatku") a nastavte si jeho vlastné označenie taktu, koľko dôb má v skutočnosti.

Ak približne viete, koľko taktov budete potrebovať v skladbe, môžete to špecifikovať tu, ale i neskôr budete môcť vložiť alebo odstrániť takty.

Kliknite na "Dokončiť", aby ste vytvorili svoj nový notový zápis.

Prispôsobenie notového zápisu po jeho vytvorení

Ktorékoľvek nastavenie, ktoré ste špecifikovali v sprievodcovi novým notovým zápisom, môžete zmeniť aj potom, ako ste začali pracovať na skladbe.

  • Ak chcete vložiť alebo odstrániť takty, alebo vytvoriť predtaktie, prečítajte si Operácie s taktami
  • Ak chcete pridať akýkoľvek text, prečítajte si o Úprava textu . Ak chcete pridať chýbajúci Názov (alebo iný textový prvok), použite menu VložiťTextNázov (alebo iný textový prvok).
  • Ak chcete pridať, odstrániť alebo zmeniť poradie nástrojov, použite menu VložiťHudobné nástroje....

Taktiež si prečítajte: Označenie tóniny , označenie taktu , kľúče .

Šablóny

Na prvej obrazovke sprievodcu novým notovým zápisom sa nachádza možnosť "Vytvoriť nový notový zápis podľa šablóny" (pozrite si to na obrázku vyššie). Ak chcete vytvoriť notový zápis pomocou tejto metódy, vyberte si túto možnosť a kliknite "Ďalej".

Na ďalšej obrazovke sa zobrazí zoznam šablon. Vyberte si šablónu a kliknite "Ďalej". Pokračujte, ako je uvedené vyššie.

Súbory šablon sú normálnymi MuseScore súbormi uloženými v priečinku so šablónami. Môžete si vytvoriť vlastné šablóny tak, že ich uložíte do tohto priečinku. Vo Windowse sa bežne tento priečinok nachádza v C:\Program Files\MuseScore\templates. V Linuxe sa pozrite do priečinku /usr/share/mscore-xxx, ak ste si MuseScore inštalovali cez správcu balíkov (package manager). Ak ste si sami skompilovali mscore na Linuxe, potom cesta k šablónam je /usr/local/share/mscore-xxx. Na Macu ju hľadajte v /Applications/MuseScore.app/Contents/Resources/templates.