Klávesové skratky

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Klávesové skratky

Klávesové skratky sa dajú prispôsobiť prostredníctvom karty UpraviťPredvoľby...Skratky (Mac: MuseScorePredvoľby...karta Skratky). Nižšie je zozna skratiek podľa prvotných nastavení.

Navigácia

Začiatok notového zápisu: Home
Posledná strana notového zápisu: End

Ďalšia strana: Pg Dn
Predchádzajúca strana: Pg Up

Ďalší takt: Ctrl+šípka vpravo (Mac: +Right)
Predchádzajúci takt: Ctrl+šípka vľavo (Mac: +Left)

Ďalšia nota: Šípka vpravo
Predchádzajúca nota: Šípka vľavo

Nota pod (v akorde alebo na nižšej notovej osnove): Alt+Šípka dole
Nota nad (v akorde alebo na vyššej notovej osnove): Alt+Šípka hore

Vrchná nota v akorde: Ctrl+Alt+šípka hore (Ubuntu namiesto toho používa túto skratku pre Workspaces)
Spodná nota v akorde: Ctrl+Alt+šípka dole (Ubuntu namiesto toho používa túto skratku pre Workspaces)

Zadávanie nôt

Spustenie režimu zadávania nôt: N
Opustenie režimu zadávania nôt: N alebo Esc

Noty

Zoznam skratiek pre každú notu (ako štvrťová nota, osminová nota, atď.) nájdete v kapitole [[nodetitle:Zadávanie nôt]] .

Polovičné trvanie predchádzajúcej noty: Q
Dvojnásobné trvanie predchádzajúcej noty: W

Hlasy

1. Freelinking: Unknown plugin indicator Ctrl+I Ctrl+1 (Mac: TBC)
2. hlas: Ctrl+I Ctrl+2 (Mac: TBC)
3. hlas: Ctrl+I Ctrl+3 (Mac: TBC)
4. hlas: Ctrl+I Ctrl+4 (Mac: TBC)

Výška tónu

Výšku tónu môžete zadať pomocou písmen (pre h použite b) alebo klávesnice MIDI. Všetky podrobnosti nájdete v kapitole [[nodetitle:Zadávanie nôt]] .

Zopakovať predchádzajúcu notu: R

Zvýšiť o oktávu: Ctrl+šípka hore (Mac: +Up)
Znížiť o oktávu: Ctrl+šípka dole (Mac: +Down)

Zvýšiť o poltón: Šípka hore
Znížiť o poltón: Šípka dole

Pridať k note krížik: (neurčená kvôli konfliktu s lupou)
Pridať k note béčko: -

Prestávka: 0 (nula). Vo verzii 0.9.6 a a skorších verziách -- prestávka: Medzerník

Interval

Pridať interval k note vyššie: Alt+[Number]
Pridať interval k note, ktorá je nižšie ako aktuálna nota: Shift+[Number]

Smer

Otočiť smer (nožičky, oblúčika, ligatúry, zátvorky rytmickej skupiny, atď): X
Zrkadlovo otočiť notovú hlavičku: Shift+X

Artikulácia

Ligatúra : +
Legátový oblúčik : S
Staccato: Shift+.
Crescendo: H
Decrescendo: Shift+H

Zadanie textu piesne

Predchádzajúca slabika textu: Ctrl+šípka vľavo
Ďalšia slabika textu: Ctrl+šípka vpravo

Vyššie k predchádzajúcej slohe: Ctrl+šípka hore (Mac: +Up)
Nižšie k ďalšej slohe: Ctrl+šípka dole (Mac: +Down)

Viac klávesových skratiek k textu piesne nájdete v kapitoleText piesne

Zobrazenie

Navigátor: F12 (Mac: ++N)
Prehrávací panel: F11 (Mac: ++P)
Paleta: F9 (Mac: ++K)
Mixovač: F10 (Mac: M)