Opis výrobku MuseScore

Updated 1 year ago

Kľúčové slová

hudba, notácia, notačný, software, softvér, slobodný, open source, skladba, skladanie, úprava, vytváranie, tvorba, notový záps, hlavný notový zápis, leadsheet, notový zápis, celý notový zápis, editor na noty, sibelius, finale, capella, midi, musicxml, tlač, vytlačiť, prehrať, prehrávanie

Popis na 45 znakov

Vytváranie, prehrávanie a tlač notových zápisov zadarmo

Popis na 80 znakov

Vytváranie, prehrávanie a tlač notových zápisov s notačným programom s verejne prístupným zdrojovým kódom

Popis na 250 znakov

Vytváranie, prehrávanie a tlač notových zápisov zadarmo. MuseScore je viacplatformový, viacjazyčný softvér na hudobnú notáciu s verejne prístupným zdrojovým kódom. Má WYSIWYG editor, ktorý sa ľahko používa s prehrávaním notového zápisu, aby ste dosiahli výsledky, ktoré krásne vyzerajú a znejú.

Popis na 450 znakov

Vytváranie, prehrávanie a tlač notových zápisov zadarmo. MuseScore je viacplatformový, viacjazyčný softvér na hudobnú notáciu s verejne prístupným zdrojovým kódom. Má WYSIWYG editor, ktorý sa ľahko používa s prehrávaním notového zápisu, aby ste dosiahli výsledky, ktoré krásne vyzerajú a znejú. Podporuje neobmedzený počet notových osnov až so štyrmi hlasmi na každej notovej osnove, dynamiku, artikuláciu, zápis textu piesne, akordy, notáciu hlavného notového zápisu, import/export MIDI a MusicXML, export do PDF a WAV a možnosť podeliť sa s notovým zápisom na internete.

Popis na 2 000 znakov

Vytváranie, prehrávanie a tlač notových zápisov zadarmo. MuseScore je program na hudobnú notáciu s verejne prístupným zdrojovým kódom, ktorý beží na Windowse, MacOS a Linuxe, a je dostupný vo viac ako 30 rôznych jazykoch. Má WYSIWYG editor, ktorý sa ľahko používa s prehrávaním notového zápisu, aby ste dosiahli výsledky, ktoré krásne vyzerajú a znejú, čím konkuruje komerčným ponukám ako Finale a Sibelius.

K funkciám, ktoré MuseScore podporuje, patria:

neobmedzená dĺžka notového zápisu
neobmedzený počet notových osnov v notovom zápise
až štyri nezávislé hlasy na jednu notovú osnovu
sprievodca vytvorením notového zápisu a šablóny
automatický výber časti notového zápisu a transpozícia
opakovanie, vrátane segna, cody, a opakovaní taktov
dynamika, artikulácia a iné označenie výrazových prostredkov s podporou prehrávania pre väčšinu z nich
vlastné textové označenia
text piesne
symboly akordov
džezová notácia, vrátane hlavných notových zápisov, notácie v tvare lomky a “rukopisné” písmo na text
swingové a zmiešané prehrávanie
mixovanie pre rôzne hudobné nástroje a efekty
notácia pre bicie
Early music notation
notové zástavky, ktoré zasahujú na viac notových osnov
nahrávanie grafiky
vlastné označenia taktov
doplnkové označenia tónin
štýly notových zápisov, ktoré môžu definovať používatelia

Most elements in MuseScore are laid out automatically but can also be positioned manually. The capabilities of MuseScore can be extended via plugins, and the growing repository on musescore.org contains many plugins submitted by users.

MuseScore includes a set of sounds that reproduce common instruments (as defined by General MIDI) without taking up a lot of disk space or memory, but you can also substitute any SoundFont you prefer for a wider variety of sounds or for more realism.

MuseScore can import and export MIDI and MusicXML files, and it can also import from Capella and several other programs. MuseScore can export to PDF, PNG, and other graphic formats, to WAV and other audio formats, or to Lilypond for an alternative layout and print option.

MuseScore can upload scores directly to the score sharing site musescore.com. Program support is provided on musescore.org.