Porovnanie stabilnej verzie, verzie pred uvoľnením a testovacej verzie

Updated 1 year ago

  MuseScore prichádza v troch rôznych verziách: stabilná (finálna) verzia, verzia pred uvoľnením (prerelease) a testovacia verzia (nightly builds). Ak ste ešte neboli zapojení do nejakého sofwarového projektu, potom tieto výrazy môžu byť pre vás neznáme. Ale nech vám to nebráni, aby ste sa zapojili. Kvalita stabilných verzií závisí od testovania a hlásenia chýb širšou komunitou používaním verzie pred uvoľnením a testovacej verzie.

  Stabilná verzia

  Stabilné verzie (nazývajú sa tiež finálnymi; po angl. stable releases) vychádzajú raz za niekoľko mesiacov a sú určené na každodenné používanie. Stabilné verzie sú rozsiahlo testované komunitou tesne pred uvoľnením. Pred oficiálnym uvoľnením je spomalený vývoj kódu, aby sa pozornosť preniesla na opravu chýb, ktoré sa našli počas komunitného testovania, a aby nevznikli nové problémy. Ak by sa nejaké kritické chyby našli tesne pred uvoľnením, to by mohlo oddialiť oficiálne uvoľnenie. Ak si chcete stiahnuť najnovšiu stabilnú verziu, kliknite na zelené tlačidlo vpravo hore na stránke MuseScore.

  Verzia pred uvoľnením

  Verzie pred uvoľnením (po angl. prerealease builds; pod uvoľnením sa myslí oficiálne vydanie novej stabilnej verzie do používania) vychádzajú počas posledných týždňov a vedú ku hlavnej verzii. Tieto verzie ponúkajú náhľad o nasledujúcej stabilnej verzii a sú určené pre testerov a pokročilých používateľov. Pred tým, ako by bolo možné stiahnuť si verziu pred uvoľnením, je narýchlo testovaná, aby sme si boli istý, že dokáže otvoriť a uložiť notové zápisy. Významné chyby sú očakávané, no kvôli sa nutne nemusí zadržať, iba ak by nebola schopná základných operácií, ako napríklad vkladanie štvrťovej noty v štvorštvrťovom takte. Ak si chcete stiahnuť najnovšiu verziu pred uvoľnením, prečítajte si príslušnú časť na stránke [[nodetitle:Stiahnuť]] .

  Testovacie verzie

  Testovacie verzie (alebo nightly builds, nočné verzie) programu MuseScore sú dostupné pre Windows a GNU/Linux a zvyčajne vychádzajú každú noc, ale môžu byť menej časté, ak nie sú zmeny v kóde alebo sa builderovi (vývojárovi) nedá vytvoriť testovaciu verziu v ten deň. Tieto verzie sú určené výlučne na testovanie. Testovacie verzie sú často vytvárané automaticky, takže môžete byť prvým človekom, ktorý bude testovať konkrétnu verziu. Príležitostne môže byť poškodená základná funkcionalita. Ak si chcete stiahnuť najnovšiu testovaciu verziu, kliknite na jeden z nasledujúcich odkazov:

  Zhrnutie

  Častosť vydaní Účel Predbežné testovanie a stabilita
  Stabilná verzia Každých pár mesiacov Bežné používanie Pomerne stabilná
  Verzia pred uvoľnením Počas posledných týždňov pred uvoľnením nasledujúcej stabilnej verzie Náhľad pre testerov a pokročilých používateľov Čiastočná nestabilita je očakávaná
  Testovacie verzie Každý 1 až 3 dni Iba na testovanie Netestované