Text

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Text.

Predchádzajúca kapitola hovorí o [[nodetitle:tempe|text, ktorý ovplyvňuje tempo prehrávania]] , ale existuje veľa ďalších typov textu, ktoré sú dostupné v MuseScore: text piesne , [[nodetitle:názov akordu|názvy akordov]] , označenia dynamiky, prstoklad , nadpisy a mnohé iné. Všetky sú prístupné z hlavného menu prostredníctvom položky VložiťText.

Na krátky spoločný text použite text notovej osnovy alebo text notového zápisu. Rozdiel medzi nimi je v tom, či ho chcete použiť na jednu osnovu alebo na celý notový zápis.