Dynamika

Updated 5 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Dynamické značenie

Hlasitosť prehrávania celej skladby sa dá zmeniť pomocou prehrávacieho panela a hlasitosť časti skladby sa dá zmeniť pridaním označenia dynamiky do notového zápisu.

Prehrávací panel

  • Zobrazenie prehrávacieho panela: ZobraziťPrehrávací panel
  • Zmeňte hlasitosť pomocou šípky

Označenie dynamiky

Na palete Dynamika kliknite na označenie dynamiky a preneste ho pomocou myši do taktu v notovom zápise.

Prispôsobenie hlasitosti prehrávania pre označenie dynamiky

  • Kliknite raz ľavým tlačidlom myši na označenie dynamiky.
  • Kliknite pravým tlačidlom myši, aby sa otvorilo menu.
  • Vyberte možnosť "Vlastnosti MIDI".
  • Upravte hlasitosť: vrchným tlačidlom so šípkou nahor nastavíte väčšiu hlasitosť, spodným so šípkou nadol menšiu.