Zvuk a prehrávanie

Updated 12 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Zvuk a prehrávanie.

MuseScore má zabudované funkcie pre zvuk a prehrávanie. Táto kapitola sa zameriava na ovládacie prvky prehrávania a na spôsoby, ako rozšíriť možnosti ozvučenia hudobných nástrojov v prípade, že zabudované ozvučenie klavíra nepostačuje.