Zvuk a prehrávanie

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Zvuk a prehrávanie

MuseScore má zabudované funkcie pre zvuk a prehrávanie. Táto kapitola sa zameriava na ovládacie prvky prehrávania a na spôsoby, ako rozšíriť možnosti ozvučenia hudobných nástrojov v prípade, že zabudované ozvučenie klavíra nepostačuje.