Sao chép và dán

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Sao chép và dán.

  Sao chép và dán là công cụ rất hữu dụng để viết lặp lại một đoạn nhạc nào đó, hoặc để dịch một đoạn nhạc đi một phách hay một ô nhịp.

  Sao chép

  1. Nhấn Chuột trái trên nốt đầu tiên của vùng muốn chọn
  2. Shift+Chuột trái trên nốt cuối cùng của vùng muốn chọn. Một khung chữ nhật màu xanh lam sẽ tô sáng vùng bạn đã chọn
  3. Từ trình đơn, chọn Điều chỉnhSao chép hoặc nhấn Ctrl+C (Mac: +C)

  Dán

  1. Nhấn Chuột trái vào một nốt nhạc hoặc một ô nhịp nơi bắt đầu cho vùng cần dán.
  2. Từ trình đơn, chọn Điều chỉnhDán hoặc nhấn Ctrl+V (Mac: +V)

  Nhân bản nhanh

  1. Chọn một nốt hoặc ô nhịp
  2. Nhấn R và rồi MuseScore sẽ nhân đôi đối tượng đã chọn

  Bộ lọc cho vùng được chọn

  Có thể dùng bộ lọc trước khi sao chép một vùng đã chọn, để có thể chọn được chính xác những gì sẽ được sao chép và dán sau đó.

  1. Để mở bảng "Bộ lọc cho vùng được chọn" nhấn F6 (Mac: fn+F6) hoặc vào Xem Bộ lọc cho vùng được chọn

   Menu: View / Selection Filter

   Bộ lọc cho vùng được chọn nhìn giống thế này:

   Selection filter, everything checked

  Thẻ Bộ lọc cho vùng được chọn mặc định sẽ xuất hiện bên dưới thẻ "Các bảng công cụ". Nó có thể tách ra và tạo thành một cửa sổ riêng, và nếu kéo nó trực tiếp lên trên thẻ "Các bảng công cụ", hay "Bảng kiểm soát", thì cả hai sẽ hiển thị theo dạng thẻ ở phía dưới cửa sổ.

  1. Bỏ chọn những thứ bạn không muốn sao chép
   Ví dụ: Các Dấu diễn đạt và Dấu luyến không được chọn.

   Selection filter, Articulations and Slurs unchecked

  2. Sao chép và dán như mục trước
   (trong ví dụ này, sao chép ô nhịp 4 và 5 rồi dán nó vào ô nhịp 12 và 13)

  3. Hãy xem kết quả này—dấu luyến đã không được sao chép:

   Result of copy and paste

  Xem thêm

  Nếu muốn thay đổi nốt nhạc mà không thay đổi tiết tấu, bạn có thể dùng chức năng chuyển tông hoặc chế độ nhập lại cao độ kết hợp với chức năng sao chép và dán.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.