Các chế độ xem

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Các chế độ xem.

  Bạn có thể xem bản nhạc của mình trong các chế độ khác nhau.

  Ngoại trừ chế độ xem "Xem-theo-trang/Xem-liền-dòng, tất cả các tùy chọn khác có thể thấy bên dưới trình đơn Xem trong MuseScore.

  Chế độ Xem-theo-trang/Xem-liền-dòng

  Trong chế độ "Xem theo trang", bạn có thể thấy định dạng bản nhạc của mình giống như khi được in hoặc khi xuất ra tập tin ảnh hay PDF. Còn chế độ "Xem liền dòng" , nguyên bản nhạc sẽ hiện thị trên một dòng dài liên tục.

  Chú ý khi chuyển qua lại giữa hai chế độ này, bản nhạc sẽ được định dạng lại cách nhìn và các điều chỉnh trước đó bạn sẽ phải chỉnh lại.

  Cách chuyển qua lại giữa hai chế độ:

  Viewing Modes

  Chế độ Xem-theo-trang

  Trong chế độ này, bản nhạc hiện thị một hoặc nhiều trang theo kích cỡ chỉ định với lề trang của nó, và bạn sẽ thấy được tất cả các ngắt dòng và ngắt trang, bao gồm các dấu ngắt bạn tự tay thêm vào và những ngắt được tính toán tự động bởi chương trình. (Các ngắt trang mà bạn tự thêm có thể hữu dụng để đặt các trang đúng chỗ cho các bè trong một dàn nhạc, đó là một ví dụ.)

  Chế độ Xem-liền-dòng

  Chế độ này sẽ hiển thị bản nhạc trên một dòng dài liên tục. Nếu điểm khởi đầu của bản nhạc không còn nằm trong khung nhìn nữa, thì sẽ có một khung chữ nhật thay thế chứa chỉ số ô nhịp, tên nhạc cụ, khóa nhạc, chỉ số nhịp và hóa biểu của bản nhạc được hiện lên.

  Example of continuous view

  Trước khi in ấn, hãy quay về chế độ "Xem theo trang" để kiểm lại các ngắt dòng và ngắt trang.

  Chú ý: Bởi vì sự bố trí thì đơn giản hơn nên có thể trong chế độ "Xem liền dòng" MuseScore sẽ thực thi nhanh hơn trong chế độ "Xem theo trang".

  Thu phóng

  Trong chế độ "Xem theo trang" hay "Xem liền dòng", bạn có thể thay đổi cấp độ thu phóng ở đây (chú ý: điều này không ảnh hưởng gì tới kích cỡ bản in).

  Zoom

  Trong hộp trình đơn cuộn, bạn có thể chọn một tỷ lệ % hiển thị cho bản nhạc, hoặc là Khít Ngang, Nguyên Trang hay Hai Trang, and Two Pages, những tỷ lệ này là những tỷ lệ tương đối so với kích cỡ của cửa sổ.

  Bạn có thể thấy các lựa chọn Phóng to - Thu nhỏ và các phím tắt trong trình đơn "Xem", và bạn cũng có thể phóng to thu nhỏ bằng cách văn chuột giữa lên hoặc xuống trong khi nhấn giữ phím Ctrl (Mac: Cmd).

  Cách hiển thị khác của bản nhạc

  Có thể bạn sẽ muốn xem các tài liệu theo kiểu nằm ngang theo nhau

  Documents side by side

  hoặc dọc theo nhau

  Documents stacked

  Bạn có thể kéo thanh chắn tách biệt giữa hai bản nhạc để điều chỉnh không gian cửa sổ dành cho từng cái.

  Chế độ Toàn-màn-hình

  Chế độ "Toàn màn hình" sẽ mở rộng không gian MuseScore lấp đầy màn hình, cho bạn khung nhìn rộng hơn.

  Full screen

  Nếu bạn có một bản nhạc dài và muốn xem mình đang ở vị trí nào hoặc muốn nhảy tới một trang nào đó, hãy sử dụng cửa sổ Bộ điều hướng nằm dưới cuối màn hình.
  Navigator

  Khung chữ nhật xanh lam thì tương ứng với khu vực mà bản nhạc được nhìn thấy trong cửa sổ chính. Bạn có thể kéo khung này hoặc thanh cuộn, hay nhấp chuột vào một vùng nào đó, ngay lập tức nó sẽ nhảy đến đó.

  Navigator bar

  Để ẩn/hiện cửa sổ điều hướng này, đi tới trình đơn Xem và chọn Bộ điều hướng, hoặc sử dụng phím tắt F12 (Mac: fn+F12).

  Xem thêm

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.