probleem bij afspelen van een compositie over enkele maten bij een reprise

• Apr 18, 2023 - 06:55

bij de reprise wordt bij de eerste 7 maten geen geluid gegeven terwijl deze bij aanvang van het muziekstuk wel afgespeeld worden.


Comments

Wat is daar mis mee? De maatstreep voor de herhaling is voor de 8e maat.
What's wrong with that, the bar line for the repetition is before the 8th bar.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.