Hurtigtaster

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Keyboard shortcuts

Hurtigtaster kan tilpasses ditt eget behov ved å velge RedigerInnstillinger...Hurtigtaster-fanen.
(Mac: MuseScoreInnstillinger...Hurtigtaster-fanen).
Under er listen over standard hurtigtaster.

Navigering

Starten av noteark: Home
Siste side i noteark: End

Neste side: Page Down
Forrige side: Page Up

Neste takt: Ctrl+Høyre (Mac: +Høyre)
Forrige takt: Ctrl+Venstre (Mac: +Venstre)

Neste note: Høyre
Forrige note: Venstre

Note under (i akkord eller på lavere notesystem): Alt+Ned
Note over (i akkord eller på høyere notesystem): Alt+Opp

Øverste note i akkord: Ctrl+Alt+Opp (I Ubuntu kan dette være en snarvei for å skifte arbeidsområde)
Nederste note i akkord: Ctrl+Alt+Ned (I Ubuntu kan dette være en snarvei for å skifte arbeidsområde)

Noteskriving

Start noteskrivingsmodus: N
Gå ut av noteskrivingsmodus: N eller Esc

Noteverdi

For en liste over hurtigtaster for hver noteverdi (slik som fjerdedelsnote, åttedelsnote, etc.) se noteskriving .

Halver forrige notes varighet: Q
Fordobl forrige notes varighet: W

Stemmer

Stemmer 1: Ctrl+I, Ctrl+1 (Mac: TBC)
Stemme 2: Ctrl+I, Ctrl+2 (Mac: TBC)
Stemme 3: Ctrl+I, Ctrl+3 (Mac: TBC)
Stemme 4: Ctrl+I, Ctrl+4 (Mac: TBC)

Tonehøyde

Noter kan settes inn med bokstavene eller på et MIDI-keyboard. Se noteskriving for flere detaljer.

Repeter forrige note: R

Øk tonehøyde én oktav: Ctrl+Opp (Mac: +Opp)
Senk tonehøyde én oktav: Ctrl+Ned (Mac: +Ned)

Øk tonehøyden med én halvtone: Opp
Senk tonehøyden med én halvtone: Ned

Legg til kryss: (udefinert grunnet konflikter med zoom)
Legg til b: -

Pause: 0 (null). I versjon 0.9.6 og eldre: Mellomrom

Intervall

Legg til intervall over nåværende note: Alt+[Nummer]
Legg til intervall under nåværende note: Shift+[Nummer]

Retning

Snu retning (notehals, buer, noteoppdelinger, etc.): X
Speilvend notehode: Shift+X

Artikulasjoner

Bindebuer : +
Buer : S
Staccato: Shift+.
Cresendo: H
Decresendo: Shift+H

Sangtekster

Forrige stavelse: Ctrl+Venstre
Neste stavelse: Ctrl+Høyre

Opp til forrige verselinje: Ctrl+Opp (Mac: +Venstre)
Ned til neste verselinje: Ctrl+Ned (Mac: +Høyre)

For flere hurtigtaster ved innskriving av sangtekster, se Sangtekster

Visning

Navigatør: F12 (Mac: ++N)
Avspillingsvindu: F11 (Mac: ++P)
Palett: F9 (Mac: ++K)
Mikser: F10 (Mac: M)