Skróty klawiszowe

Updated 6 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Keyboard shortcuts

Skróty klawiszowe można dostosować do własnych potrzeb przez EdytujWłaściwości...Skróty tab. Poniżej znajduje się lista wstępnie ustalonych skrótów klawiszowych.

Nawigacja

Pierwsza strona partytury: Home
Ostatnia strona partytury: End

Poprzednia strona: Pg Up
Następna strona: Pg Dn

Poprzedni takt: Ctrl+Lewo
Następny takt: Ctrl+Prawo

Poprzednia nuta: Lewo
Następna nuta: Prawo

Nuta powyżej (w akordzie lub na wyższej pięciolinii): Alt+Góra
Nuta poniżej (w akordzie lub na niższej pięciolinii): Alt+Dół

Najwyższa nuta w akordzie: Ctrl+Alt+Góra (w Gnome ten skrót służy przełączaniu obszarów roboczych)
Najniższa nuta w akordzie: Ctrl+Alt+Dół (w Gnome ten skrót służy przełączaniu obszarów roboczych)

Wpisywanie nut

Włącz tryb wpisywania nut: N
Wyłącz tryb wpisywania nut: N lub Esc

Wartości rytmiczne

Listę skrótów dla wszystkich wartości rytmicznych (ćwierćnut, ósemek) można znaleźć Wpisywanie nut .

Połowa wartości poprzedniej nuty: Q
Podwójna wartość poprzedniej nuty: W

Głosy

Głosy 1: Ctrl+I, Ctrl+1
Głos 2: Ctrl+I, Ctrl+2
Głos 3: Ctrl+I, Ctrl+3
Głos 4: Ctrl+I, Ctrl+4

Wysokości nut

Wysokości nut wpisuje się przy pomocy liter na klawiaturze komputera lub przy użyciu klawiatury MIDI. Szczegóły znajdują się Wpisywanie nut .

Powtórz poprzednią nutę: R

Przenieś dźwięk o oktawę wyżej: Ctrl+Góra
Przenieś dźwięk o oktawę niżej: Ctrl+Dół

Podwyższ dźwięk o półton: Góra
Obniż dźwięk o półton: Dół

Interwały

Dodaj interwał powyżej danej nuty: Alt+[Numer]
Dodaj interwał poniżej danej nuty: Shift+[Numer]

Kierunek

Zmień kierunek (laseczki, łuki, ligatury, klamry grup niemiarowych itp.): X
Odwróć główkę nuty: Shift+X

Artykulacje

Ligatury : +
Legato: S
Staccato: Shift+.
Crescendo: H; w wersji 2.0: <
Diminuendo (decrescendo): Shift+H; w wersji 2.0: >

Wpisywanie słów

W górę do poprzedniej zwrotki: Ctrl+Góra
W dół do następnej zwrotki: Ctrl+Dół

Poprzednia sylaba tekstu: Ctrl+Lewo
Następna sylaba tekstu: Ctrl+Prawo

Więcej skrótów dla słów i tekstu znajdziesz Słowa .

Widok

Paleta: F9 (Mac: ++K)
Kontroler obiektów: F8
Panel odtwarzania: F11 (Mac: ++P)
Nawigator: F12 (Mac: ++N)
Mikser: F10 (Mac: ++M)