Tabulatury

Aktualizováno před před 6 roky
This page shows old instructions for MuseScore 2.
For MuseScore 4 users, see Tabulatury.

  Hudba pro pražcové, strunné nástroje se obyčejně zapisuje pomocí tabulatury, která poskytuje viditelné znázornění čísel strun a pražců:

  Tabulatura

  Tabulaturu lze propojit i s tradičním způsobem zápisu notové osnovy:

  Běžná notová osnova a tabulatura

  Vytvoření nové tabulaturové notové osnovy

  Pokud si přejete vytvořit tabulaturu jako part nového notového zápisu, použijte průvodce novým notovým zápisem. Pokud tabulaturu chcete přidat do stávajícího notového zápisu, použijte dialog nástroje. Nebo případně můžete převést stávající běžnou notovou osnovu. na podrobnosti se podívejte níže.

  Pomocí průvodce novým notovým zápisem

  Pro vytvoření tabulatury v novém notovém zápisu (na zrcadlené systémy notová osnova/tabulatura se podívejte → níže):

  1. Vyberte SouborNový nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + N (Mac: Cmd+N) pro otevření průvodce novým notovým zápisem.
  2. Zadejte podrobnosti notového zápisu (volitelné). Klepněte na Další.
  3. Na stránce pro vybrání souboru s předlohou klepněte na Vybrat nástroje.
  4. Na stránce s nástroji vyberte ve sloupci na levé straně jednu (nebo více) voleb tabulatur pod drnkacími strunnými nástroji (viz obrázek níže). Potom klepněte na Přidat.

   Seznam nástrojů: Drnkací strunné nástroje

   Poznámka: Můžete použít vysouvací seznam nad seznamem nástrojů ke změně zobrazené skupiny. Nástroj můžete jinak také hledat pomocí vyhledávacího pole pod seznamem nástrojů.

  5. Dokončete zbytek průvodce novým notovým zápisem.

  Pokud není požadovaná tabulatura dostupná v seznamu Vybrat nástroje:

  1. Vyberte stávající notovou osnovu s tabulaturou pro drnkací strunné nástroje (v kroku 4 výše).
  2. Stiskněte Přidat pro její přesunutí do sloupce na pravé straně.
  3. Zaškrtněte vysouvací nabídku napravo od nově přidaného nástroje pro nejvhodnější volbu tabulatury, je-li jaká.
  4. Dokončete zbytek průvodce novým notovým zápisem a ukončete.
  5. Změňte počet strun a ladění tabulatury, je-li to potřeba, v okně Vlastnosti osnovy (viz → níže).
  6. V případě potřeby změňte název nástroje ve Vlastnosti osnovy.

  Toto vám umožní vytvořit tabulaturu pro všechny chromatické-pražcové nástroje.

  Pomocí dialogu Nástroje

  Pro přidání jedné notové osnovy tabulatury do stávajícího notového zápisu (na spojené systémy notová osnova/tabulatura se podívejte → níže):

  1. Otevřete nástrojový editor (nabídka ÚpravyNástroje... nebo klávesa I).
  2. Přidejte notovou osnovu s tabulaturou, jak je to popsáno v nástrojích.

  Změna typu notové osnovy

  Pro převedení stávající běžné notové osnovy na tabulaturu nebo tabulatury na běžnou notovou osnovu:

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy…. Pokud je nástroj již nastaven na typ drnkací strunný nástroj, potom opusťte vlastnosti notové osnovy a jděte na krok 4.
  2. Pokud nástroj není typově drnkací strunný nástroj, klepněte na Změnit nástroj a vyberte vhodný nástroj z drnkacích strunných nástrojů.
  3. Klepněte dvakrát na OK pro opuštění vlastností notové osnovy.
  4. Otevřete nástrojový editor ze stránky s notovým zápisem (nabídka ÚpravyNástroje... nebo klávesa I).
  5. Klepněte na notovou osnovu ve sloupci na pravé straně a změňte typ notové osnovy na požadovaný.
  6. Klepněte na OK pro opuštění nástrojového editoru a vraťte se na stránku s notovým zápisem.

  Poznámka: Pokud později v notové osnově potřebujete udělat další úpravy (např. ladění, počet linek/strun atd.), klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy….

  Jiný způsob (používající pouze dialog Vlastnosti osnovy):

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy….
  2. Pokud zobrazený nástroj je ve skupině drnkacích strunných nástrojů, jděte na krok 4.
  3. Pokud zobrazený nástroj není ve skupině drnkacích strunných nástrojů, klepněte na Změnit nástroj a vyberte vhodný nástroj z drnkacích strunných nástrojů. Klepněte na OK.
  4. Klepněte n Pokročilé vlastnosti stylu..., změňte šablonu na požadovanou a stiskněte < Obnovit podle šablony.
  5. Klepněte dvakrát na OK pro zavření dialogového okna Vlastnosti osnovy.

  Poznámka: Další úpravy notové osnovy (např. ladění, počet linek/strun atd.) lze také udělat v dialogu Vlastnosti osnovy.

  Změna zobrazení tabulatury

  Můžete přizpůsobit jak vzhled notové osnovy tabulatury tak způsob, jakým zobrazuje noty (nebo značky pro pražce). Pro přistoupení k těmto volbám:

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy…
  2. Klepněte na tlačítko Pokročilé vlastnosti stylu….

  Zobrazení ladění strun

  Když je v průvodci novým notovým zápisem vytvořena notová osnova tabulatury, ve výchozím nastavení je přednastavena v nejběžnějším ladění nástroje připadajícího do úvahy — například v případě kytary nabývá obvyklé ladění E2, A2, D3, G3, B3, E4.

  Pro zobrazení ladění notové osnovy kteréhokoli drnkacího strunného nástroje:

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy...
  2. Stiskněte Upravit údaje o strunách.

  To zobrazí výšku tónu každé struny (podívejte se na obrázek v kroku 2 níže).

  Změna ladění strun

  Pro změnění ladění notové osnovy drnkacího strunného nástroje:

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy....

   Dialog pro vlastnosti osnovy

  2. Stiskněte tlačítko Upravit údaje o strunách... v dialogovém okně dole. Otevře se dialog Údaje o strunách:

   Údaje o strunách

  3. Klepněte na výšku tónu struny a vyberte Upravit strunu.... Nebo případně jednoduše na výšku tónu struny dvakrát klepněte.

  4. Vyberte novou výšku tónu v okně Výběr noty a klepněte na OK. Nebo případně jednoduše na novou výšku tónu dvakrát klepněte.
  5. Klepněte na OK pro zavření dialogového okna Údaje o strunách. Potom klepněte na OK tpro zavření dialogového okna Upravit vlastnosti osnovy/partu.

   Poznámky: Pokud je ladění změněno, když tabulatura pro ten nástroj již obsahuje nějaké noty, značky pražců budou upraveny, aby udělaly ty samé noty s novým laděním (pokud je to možné).

  Jakákoli změna, již uděláte v ladění struny, ovlivní pouze ten určitý nástroj v tom určitém notovém zápisu, a nezmění žádné výchozí nastavení programu nebo vestavěnou definici.

  Přidání struny

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy…, potom stiskněte Upravit údaje o strunách.
  2. Klepněte na výšku tónu struny a vyberte Nová struna....
  3. Vyberte novou výšku tónu a stiskněte OK — nebo popřípadě na novou výšku tónu jednoduše dvakrát klepněte. Nová struna je vložena pod vybranou strunou.

  Poznámka: Po přidání struny tabulatury musíte upravit počet linek v dialogu Vlastnosti osnovy.

  Smazání struny

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy…, potom stiskněte Upravit údaje o strunách.
  2. Klepněte na výšku tónu struny a vyberte Smazat strunu.

  Poznámka: Po smazání struny tabulatury musíte upravit počet linek v dialogu Vlastnosti osnovy.

  Označení struny jako otevřené

  Tato funkce se používá k označení bezpražcových strunných nástrojů — jako je tomu u louten:

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy…, potom stiskněte Upravit údaje o strunách.
  2. Zaškrtněte jedno nebo více okének ve sloupci "Otevřená".

  Změna počtu pražců nástroje

  Tato vlastnost stanovuje nejvyšší počet pražců, jež lze zadat do osnovy tabulatury.

  1. Klepněte na notovou osnovu pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti notové osnovy…, potom stiskněte Upravit údaje o strunách.
  2. Vyberte nebo zadejte nový počet v poli Počet pražců.

  Spojení notové osnovy se zapsanou výškou tónu s tabulaturou

  Drnkací strunné nástroje — jako je kytara — se běžně zapisují pomocí dvojice notové osnovy a tabulatury (TAB) spojených dohromady. MuseScore dává volbu, kdy tyto dvě notové osnovy můžete mít nezrcadlené nebo zrcadlené:

  1. Nezrcadlené notové osnovy: Můžete zadat, smazat nebo upravit notový zápis v jedné notové osnově bez ovlivnění té druhé. Pro přesun zápisu not z jedné notové osnovy do druhé vyberte požadovaný rozsah a zkopírujte jej a vložte do druhé notové osnovy.

  2. Zrcadlené notové osnovy: Všechny změny provedené v jedné notové osnově jsou automaticky použity na druhou notovou osnovu ("vzájemný překlad").

  Poznámka: Občas můžete v tabulatuře přijít na červená čísla. To znamená, že značku pro pražec nelze zobrazit, protože se překrývá se stávající. Vyřešíte to tak, že posunete a upravíte stávající existing čísla pražců (podívejte se na upravení stávajících not). Na nejnižší lince ale překrývání značek pro pražce evyžaduje žádnou úpravu — tam je to "tak zamýšleno" a červená značka se neobjeví na žádné tištěné kopii.

  Vytvoření dvojice notová osnova/tabulatura pomocí průvodce novým notovým zápisem

  Pokud chcete vytvořit systém notová osnova/tabulatura (zrcadlená nbo nezrcadlená) znova:

  1. Vyberte SouborNový nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + N (Mac: Cmd+N) pro otevření průvodce novým notovým zápisem.
  2. Vstupte do podrobností notového zápisu (volitelné). Klepněte na Další.
  3. Na stránce pro vybrání souboru s předlohou klepněte na Vybrat nástroje.
  4. Vyberte notovou osnovu s výškami tónů v části s drnkacími strunnými nástroji ve sloupci na levé straně. Potom klepněte na Přidat.
  5. Vyberte nově vytvořený řádek notové osnovy (to znamená, ten který je označen "Osnova …") ve sloupci na pravé straně a vyberte jednu ze dvou voleb:
   • Klepněte na Přidat notovou osnovu pro vytvoření dvojice nezrcadlená notová osnova/tabulatura.
   • Klepněte na Přidat zrcadlenou notovou osnovu pro vytvoření dvojice zrcadlená notová osnova/tabulatura.
  6. Ve sloupci Druh notové osnovy klepněte na vysouvací seznam pro nově-vytvořenou notovou osnovu a vyberte volbu pro tabulaturu (toto lze v případě potřeby později změnit na stránce s notovým zápisem — podívejte se na Vlastnosti osnovy).
  7. Dokončete zbytek průvodce novým notovým zápisem nebo klepněte na Dokončit

  Poznámka: Pro vytvoření nezrcadlených notových osnov se samostatnými kanály směšovačů místo kroku 5 (výše) ve sloupci nalevo vyberte notovou osnovu tabulatury a klepněte na Přidat. Potom pokračujte kroky 6 a 7.

  Vytvoření dvojice notová osnova/tabulatura ze stávající notové osnovy

  Pro přidání tabulatury drnkacích strunných nástrojů plucked-string staff do notové osnovy v notovém zápisu (nebo obráceně):

  1. Otevřete nástrojový editor (nabídka ÚpravyNástroje... nebo klávesa I)
  2. Vyberte řádek notové osnovy (označen Osnova 1) ve sloupci na pravé straně, jejž chcete přidat.
  3. Vyberte jednu ze dvou voleb:
   • Klepněte na Přidat notovou osnovu pro vytvoření dvojice nezrcadlená notová osnova/tabulatura.
   • Klepněte na Přidat zrcadlenou notovou osnovu pro vytvoření dvojice zrcadlená notová osnova/tabulatura.
  4. Ve sloupci Druh notové osnovy klepněte na vysouvací seznam pro nově-vytvořenou notovou osnovu a vyberte volbu pro tabulaturu (toto lze v případě potřeby později změnit na stránce s notovým zápisem — podívejte se na Vlastnosti osnovy).
  5. V případě potřeby změňte pořadí notových osnov pomocí tlačítka .
  6. Klepněte na OK.

  Poznámky: Pro vytvoření nezrcadlených notových osnov se samostatnými kanály směšovačů místo kroku 3 (výše) ve sloupci nalevo vyberte náležitou notovou osnovu a klepněte na Přidat. Potom pokračujte kroky 4 až 6.

  Změna dvojice zrcadlená notová osnova/tabulatura na nezrcadlenou (or vice-versa)

  (a) Pokud chcete v notovém zápisu změnit systém zrcadlená notová osnova/tabulatura na nezrcadlenou:

  1. Otevřete nástrojový editor ze stránky s notovým zápisem (nabídka ÚpravyNástroje... nebo klávesa I)
  2. Klepněte na náležitou osnovu s výškami tónů (to znamená na Osnova 1) ve sloupci napravo a klepněte na Přidat notovou osnovu.
  3. Ve sloupci Druh notové osnovy klepněte na vysouvací seznam pro nově-vytvořenou notovou osnovu a vyberte volbu pro tabulaturu. Pokud byla předchozí dvojice notová osnova/tabulatura prázdná, přejděte ke kroku 5. Pokud je v notovém zápisu stávající notový zápis hudby, pokračujte krokem 4.
  4. Klepněte na OK pro návrat do notového zápisu. Zkopírujte a vložte jakýkoli notový zápis ze zrcadlené do nezrcadlené notové osnovy tabulatury. Otevřete nástrojový editor znovu.
  5. Klepněte na zrcadlenou notovou osnovu tabulatury napravo, klepněte na Odebrat, potom na OK.

  (b) Pokud chcete v notovém zápisu změnit systém nezrcadlená notová osnova/tabulatura na zrcadlenou:

  1. Otevřete nástrojový editor ze stránky s notovým zápisem (nabídka ÚpravyNástroje... nebo klávesa I)
  2. Klepněte na náležitou osnovu s výškami tónů (to znamená na Osnova 1) ve sloupci napravo a klepněte na Přidat zrcadlenou notovou osnovu.
  3. Ve sloupci Druh notové osnovy klepněte na vysouvací seznam pro nově-vytvořenou notovou osnovu a vyberte volbu pro tabulaturu..
  4. Vyberte nezrcadlenou notovou osnovu a klepněte na Odebrat, potom na OK.

  Vkládání nových not

  Klávesnice

  Pro zadávání not do tabulatury z klávesnice:

  • Nejprve se ujistěte, že nejste v režimu vkládání not. Vyberte takt nebo stávající notu, od které chcete začít se zadáváním not.
  • Přepněte do režimu vkládání not (N): okolo jedné struny tabulatury se objeví malý modrý obdélník: toto je nynější struna.
  • Vyberte dobu trvání noty nebo pomlky, kterou chcete zadat (podívejte se níže).
  • Stiskněte klávesu šipky nahoru/dolů pro přesunutí ukazatele na požadovanou strunu. Použijte klávesy směrových šipek pro pohyb v notovém zápisu.
  • Stiskněte 09 pro zadání značky pro pražec od 0 po 9 na nynější struně; pro zadávání čísel s několika číslicemi (o několika místech) stiskněte popořadě každé číslo. Klávesy AL (přeskakuje se I) lze použít také: pohodlné při práci na francouzské tabulatuře.

   Poznámka: Nemůžete zadat číslo vyšší, než je hodnota pro počet pražců nastavená v dialogu pro upravení údaje o strunách.

  • V případě potřeby můžete spravit číslo pražce znovunapsáním správné číslice. Nebo je zvýšit/snížit pomocí Alt+Shift+ nebo Alt+Shift+.

   Poznámka: Na to, jak značku pro pražec upravit mimo režim vkládání not se podívejte v úpravách stávajících not" (níže).

  • Stiskněte ; (středník) pro zadání pomlky o vybrané době trvání.

  • V případě potřeby můžete noty zadávat v různých hlasech — stejně jako byste to dělal v běžné notové osnově.

  Myš

  Pro zadávání not do tabulatury pomocí myši:

  • Vstupte do režimu vkládání not a vyberte dobu trvání noty nebo pomlky (viz níže)
  • Klepněte na strunu, abyste na ní vytvořil notu. Noty jsou nejprve tvořeny na pražci 0 (nebo a u francouzských tabulatur): pro opravu na klávesnici napiště správné číslo.
  • Značku můžete zvýšit/snížit pomocí Alt+Shift+ nebo Alt+Shift+.

   Poznámka: Pro upravení značky pro pražce mimo režim vkládání not se podívejte v úpravách stávajících not" (níže).

  • V případě potřeby můžete noty zadávat v různých hlasech — stejně jako byste to dělal v běžné notové osnově.

  Vybrání doby trvání noty

  V režimu vkládání not můžete použít všechny následující postupy pro nastavení doby trvání noty v tabulatuře:

  • Shift+1Shift+9 (dostupnost těchto klávesových zkratek může záviset na operačním systému a/nebo na rozložení klávesnice)
  • NumPad 1Numpad 9 (pokud je číselná klávesnice a je zapnuta klávesa NumLock)
  • nástrojový panel pro vkládání nahoře na obrazovce
  • Q pro snížení vybrané hodnoty a W pro její zvýšení.

  Upravení stávajících not

  Pro změnu značky pro pražec

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not.
  2. Vyberte jednu nebo více značek pro pražce.
  3. Použijte kterýkoli z následujících příkazů:
   • Pro zvýšení nebo snížení bez změny struny: Stiskněte / .
   • Pro zvýšení nebo snížení, měníce struny, když je to možné, pro zmenšení čísla pražce: Stiskněte Alt+Shift+ /
   • Pro posunutí k sousední struně (pokud je struna volná a může tu notu vydat): Stiskněte Ctrl+ / .

  Poznámka: Značka pro pražec nemůže být vyšší, než je hodnota pro počet pražců nastavená v dialogu pro upravení údaje o strunách.

  Pro změnu značky pro pražec na notu crosshead

  1. Ujistěte se, že nejste v režimu vkládání not.
  2. Vyberte jednu nebo více značek pro pražce.
  3. Stiskněte Shift+X pro zapnutí nebo vypnutí stínových notových hlaviček.

  Přehled klávesových zkratek

  Režim vkládání not

  Pište: a získáte:
  Vybrat strunu nad jako nynější.
  Vybrat strunu pod jako nynější.
  Shift+1 to Shift+9 Vybrat dobu trvání (128nová nota až longa)
  NumPad 1NumPad 9 Vybrat dobu trvání (128nová nota až longa)
  Q Zmenšit dobu trvání nynějšího vstupu.
  W Zvětšit dobu trvání nynějšího vstupu.
  09 Zadat číslo/písmeno pražce.
  AK Zadat číslo/písmeno pražce (I vyloučeno).
  Alt+Shift+ Zvětšit značku nynějšího pražce.
  Alt+Shift+ Zmenšit značku nynějšího pražce.
  ; (středník) Zadat pomlku

  Normální režim

  Pište: a získáte:
  09 Změnit dobu trvání vybrané noty nebo pomlky (128nová nota až longa)
  Shift+ Zvětšit výšku tónu vybrané noty (MuseScore vybere strunu).
  Zvětšit výšku tónu bez změny struny.
  Shift+ Zmenšit výšku tónu vybrané noty (MuseScore vybere strunu).
  Zmenšit výšku tónu bez změny struny.
  Ctrl+ Posunout notu nad strunu, zachovat výšku tónu.
  Ctrl+ Posunout notu pod strunu, zachovat výšku tónu.
  Shift+X Zapnout/vypnout stínovou notovou hlavičku.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.