Klávesové zkratky

Aktualizováno před před 8 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Klávesové zkratky

Klávesové zkratky jde upravit přes ÚpravyNastavení... → karta Zkratky (Mac: MuseScoreNastavení... → karta Zkratky). Níže je seznam začátečního nastavení klávesových zkratek.

Pohyb

Začátek notového zápisu: Home
Poslední strana notového zápisu: End

Další strana: Pg Dn
Předchozí strana: Pg Up

Další takt: Ctrl+ (Mac: +)
Předchozí takt: Ctrl+ (Mac: +)

Další nota:
Předchozí nota:

Nota pod (v akordu nebo na nižší osnově): Alt+
Nota nad (v akordu nebo na vyšší osnově): Alt+

Horní nota v akordu: Ctrl+Alt+Up (Ubuntu tuto zkratku namísto toho používá pro pracovní plochy)
Dolní nota v akordu: Ctrl+Alt+Down (Ubuntu tuto zkratku namísto toho používá pro pracovní plochy)

Vložení noty

Vstoupit do režimu vkládání not: N
Opustit režim vkládání not: N or Esc

Doba trvání

Na seznam klávesových zkratek pro každou dobu trvání (čtvrťová nota, osminová nota atd.) se podívejte v kapitole o Vkládání not .

Zkrátit dobu trvání předchozí noty na polovinu: Q
Zdvojit dobu trvání předchozí noty: W

Hlasy

Hlasy 1: Ctrl+I Ctrl+1 (Mac: TBC)
Hlas 2: Ctrl+I Ctrl+2 (Mac: TBC)
Hlas 3: Ctrl+I Ctrl+3 (Mac: TBC)
Hlas 4: Ctrl+I Ctrl+4 (Mac: TBC)

Výška tónu

Výšky tónů lze zadat pomocí názvu písmene nebo klávesami zařízení MIDI (keyboard). Na úplné podrobnosti se podívejte v kapitole Vkládání not .

Repeat previous note: R
Zvýšit výšku tónu o oktávu: Ctrl+ (Mac: +)
Snížit výšku tónu o oktávu: Ctrl+ (Mac: +)

Zvýšit výšku tónu o půltón:
Snížit výšku tónu o půltón:

Přidat křížek k notě: (nestanoveno kvůli střetům se zkratkou pro přiblížení)
Přidat béčko k notě: -

Pomlka: 0 (nula). Ve verzi 0.9.6 a starší, Pomlka: mezerník

Interval

Přidat interval nad nynější notu: Alt+[číslo]
Přidat interval pod nynější notu: Shift+[číslo]

Směr

Obrátit směr (nožička, legato, ligatura, závorka rytmické notové skupiny atd.): X
Zrcadlit hlavičku noty: Shift+X

Artikulace

Ligatura : +
Legato : S
Staccato: Shift+.
Crescendo: H
Decrescendo: Shift+H

Zadání textu písně

Předchozí slabika textu písně: Ctrl+Left
Další slabika textu písně: Ctrl+Right

Nahoru k předchozí sloce: Ctrl+Up (Mac: +Up)
Dolů na další sloku: Ctrl+Down (Mac: +Down)

Další klávesové zkratky pro text písně najdete v kapitole Text písně

Zobrazení

Pohyb v notách: F12 (Mac: ++N)
Přehrávací panel: F11 (Mac: ++P)
Palety: F9 (Mac: ++K)
Směšovač: F10 (Mac: M)