"Uddrag" bør hedde "Enkeltstemmer"

• mar 16, 2020 - 09:20

Sympatisk, at I forsøger at oversætte alt - men somme tider opfinder I danske ord, som bare ikke er gængse. I de nyeste versioner af Musescore er "stemmer" (det engelske "parts") blevet til "uddrag". Så tror man, det handler om at uddrage en del af noderne - altså enkelte takter. Det rigtige ord er "enkeltstemmer" eller evt. "enkeltinstrumenter" eller bare "stemmer".

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.