"kammertone" eller "C-partitur" eller...

• aug 12, 2019 - 16:29

Knappen til visning af partituret i klang hhv. transponerende er i version 3 nu oversat til "kammertone". I version 2 stod der "C-partitur". Den nye oversættelse "kammertone" er meget dårlig. Kammertonen er betegnelsen på tonen A, som man stemmer efter. Vi taler i Danmark om hhv. "Partitur i C" (når stemmerne vises, hvor de klinger) og "Transponerende partitur" (når stemmerne vises, som de skrives til musikeren".
Jeg foreslår altså, at oversættelsen ændres til det gamle "C-partitur" eller "Partitur i C".


Comments

It got changed to "C-partitur" some 20-15 days ago (so will be correct in the next version again), has been "Kammertone" the 5 months before that and "C-partitur" before that (and "C-Paritur" too)

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.