Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Keyboard shortcuts

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορούν να προσαρμοστούν από το μενού ΕπεξεργασίαΕπιλογές...Συντομεύσεις καρτέλα (Mac: MuseScoreΕπιλογές...Shortcuts καρτέλα). Παρακάτω υπάρχει μια λίστα με τις αρχικές ρυθμίσεις συντομεύσεων.

Πλοήγηση

Αρχή της παρτιτούρας: Home
Τελευταία σελίδα της παρτιτούρας: End

Επόμενη σελίδα: Pg Dn
Προηγούμενη σελίδα: Pg Up

Επόμενο μέτρο: Ctrl+Δεξιά (Mac: +Δεξιά)
Προηγούμενο μέτρο: Ctrl+Αριστερά (Mac: +Αριστερά)

Επόμενη νότα: Δεξιά
Προηγούμενη νότα: Αριστερά

Νότα από κάτω (μέσα σε μια συγχορδία ή σε χαμηλότερο πεντάγραμμο): Alt+Κάτω
Νότα από πάνω (μέσα σε μια συγχορδία ή σε ψηλότερο πεντάγραμμο): Alt+Επάνω

Ψηλότερη νότα της συγχορδίας: Ctrl+Alt+Επάνω (Το Ubuntu αντί αυτού, χρησιμοποιεί τη συντόμευση για τους Χώρους Εργασίας)
Χαμηλότερη νότα της συγχορδίας: Ctrl+Alt+Κάτω (Το Ubuntu αντί αυτού, χρησιμοποιεί τη συντόμευση για τους Χώρους Εργασίας)

Εισαγωγή Νοτών

Ξεκινήστε τη λειτουργία εισαγωγής νοτών: N
Φύγετε από τη λειτουργία εισαγωγής νοτών: N or Esc

Διάρκεια

Τα πλήκτρα 1 ... 9 επιλέγουν διάρκειες. δείτε επίσης εισαγωγή νοτών .

Μισή διάρκεια από την προηγούμενη νότα: Q
Διπλή διάρκεια από την προηγούμενη νότα: W

Φωνές

Voices 1: Ctrl+I Ctrl+1 (Mac: TBC)
Φωνή 2: Ctrl+I Ctrl+2 (Mac: TBC)
Φωνή 3: Ctrl+I Ctrl+3 (Mac: TBC)
Φωνή 4: Ctrl+I Ctrl+4 (Mac: TBC)

Τονικό ύψος

Τα τονικά ύψη μπορούν να εισαχθούν με όνομα γράμματος ή με πληκτρολόγιο MIDI. Βλέπε εισαγωγή νοτών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Επανέλαβε την προηγούμενη νότα: R

Αύξησε το τονικό ύψος κατά μια οκτάβα: Ctrl+Επάνω (Mac: +Επάνω)
Χαμήλωσε το τονικό ύψος κατά μια οκτάβα: Ctrl+Κάτω (Mac: +Κάτω)

Αύξησε το τονικό ύψος κατά ένα ημιτόνιο: Επάνω
Χαμήλωσε το τονικό ύψος κατά ένα ημιτόνιο: Κάτω

Πρόσθεσε δίεση σε μια νότα: (μη ορισμένο λόγω συγκρούσεων με την εστίαση)
Πρόσθεσε ύφεση σε μια νότα: -

Παύση: 0 (zero). Στην έκδοση 0.9.6 και σε προηγούμενες εκδόσεις, Παύση: Κενό

Διάστημα

Πρόσθεσε διάστημα πάνω από την τρέχουσα νότα: Alt+[Αριθμός]
Πρόσθεσε διάστημα κάτω από την τρέχουσα νότα: Shift+[Αριθμός]

Κατεύθυνση

Αλλαγή κατεύθυνσης (στέλεχος, σύζευξη, δέσιμο, αγκύλη υποδιαίρεσης χρόνου, κλπ): X
Καθρεπτισμός κεφαλής νότας: Shift+X

Άρθρωση

Δέσιμο : +
Σύζευξη : S
Staccato: Shift+.
Crescendo: H
Decrescendo: Shift+H

Εισαγωγή στίχου

Προηγούμενη συλλαβή στίχου: Ctrl+Αριστερά
Επόμενη συλλαβή στίχου: Ctrl+Δεξιά

Mετακίνησε την συλλαβή του στίχου αριστερά κατά 1sp:
Mετακίνησε την συλλαβή του στίχου δεξιά κατά 1sp:
Mετακίνησε την συλλαβή του στίχου αριστερά κατά 0.1sp: Ctrl+
Mετακίνησε την συλλαβή του στίχου δεξιά κατά 0.1sp: Ctrl+
Mετακίνησε την συλλαβή του στίχου αριστερά κατά 0.01sp: Alt+
Mετακίνησε την συλλαβή του στίχου δεξιά κατά 0.01sp: Alt+

Πάνω στην προηγούμενη στροφή: Ctrl+Επάνω (Mac: +Επάνω)
Κάτω στην επόμενη στροφή: Ctrl+Κάτω (Mac: +Κάτω)

Για περισσότερες συντομεύσεις στίχων, βλέπετε και στίχοι

Εμφάνιση

Πλοήγηση: F12 (Mac: ++N)
Πίνακας Αναπαραγωγής: F11 (Mac: ++P)
Παλέτα: F9 (Mac: ++K)
Μείκτης: F10 (Mac: M)