Twee maats herhaling speelt niet af in 4.0

• Jan 2, 2023 - 18:26
Reported version
4.x-dev
Type
musescore.org
Frequency
Few
Severity
S4 - Minor
Reproducibility
Always
Status
duplicate
Regression
No
Workaround
No
Project

Ik werk op Linux Mint. Als ik een twee maats herhaling gebruik dan wordt alleen de tweede maat gespeeld. Verder ben ik zeer content met 4.0 en de prachtige orkest geluiden van de hub. Ik schrijf veel voor Big Band. Helaas moet ik daarvoor nog de oude versie gebruiken want de klassieke blazers geluiden zijn niet als jazz instrument bruikbaar. Ik hoop dus dat de oude versie voorlopig blijft werken.


Comments