Клавишни комбинации

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Keyboard shortcuts

Клавишните комбинации могат да се настроят от EditPreferences...Shortcuts tab (Mac: MuseScorePreferences...Shortcuts tab). Долу е списък с първоначално зададените настройки.

Навигация

Начало на партитура: Home
Последна страница на партитура: End

Следваща страница: Pg Dn
Предишна страница: Pg Up

Следващ такт: Ctrl+Right (Mac: +Right)
Предишен такт: Ctrl+Left (Mac: +Left)

Следваща нота: Right
Предишна нота: Left

Нота надолу (в акорд или на долното петолиние): Alt+Down (В Убунту тази комбинация превключва виртуалните работни плотове)
Нота нагоре (в акорд или на горното петолиние): Alt+Up (В Убунту тази комбинация превключва виртуалните работни плотове)

Най-горната нота в акорд: Ctrl+Alt+Up
Най-долната нота в акорд: Ctrl+Alt+Down

Въвеждане на ноти

Започва въвеждане: N
Изход въвеждане: N или Esc

Времетраене

За списък на бързите клавиши за всяко времетраене (като четвъртина, осмина и т.н.) виж въвеждане на ноти .

Удвояване на продължителността на предишната нота: Q
Съкращаване наполовина продължителността на предишната нота: W

Гласове

Гласове 1: Ctrl+I, Ctrl+1 (Mac: TBC)
Глас 2: Ctrl+I, Ctrl+2 (Mac: TBC)
Глас 3: Ctrl+I, Ctrl+3 (Mac: TBC)
Глас 4: Ctrl+I, Ctrl+4 (Mac: TBC)

Тон

Тоновете се въвеждат по буквено наименование или чрез MIDI клавиатура. Виж Въвеждане на ноти за пълни подробности.

Повтори предишната нота: R

Вдигни с една октава: Ctrl+Up (Mac: +Up)
Свали с една октава: Ctrl+Down (Mac: +Down)

Вдигни с половин тон: Up
Свали с половин тон: Down

Добави диез: (недефинирано, поради конфликт с приближаването)
Добави бемол: -

Пауза: 0 (нула)Във версия 0.9.6 и предишни Пауза: Интервал

Интервал

Добави интервал над текущата нота: Alt+[Цифра]
Добави интервал под текущата нота: Shift+[Цифра]

Посока

Обърни посоката (байраче, лигатура, скоби на триоли и т.н.): X
Удвои нотната глава: Shift+X

Артикулация

[[nodetitle:Връзка]] : +
Легато : S
Стакато: Shift+.
Кресчендо (hairpin): H
Декресчендо: Shift+H

Добавяне на думи

Предишна сричка: Ctrl+Left
Следваща сричка: Ctrl+Right

Нагоре към предишна строфа: Ctrl+Up (Mac: +Left)
Надолу към предишна строфа: Ctrl+Down (Mac: +Right)

За повече бързи клавиши при текстове, виж Текстове на песни

Изглед

Навигатор: F12 (Mac: ++N)
Панел възпроизвеждане: F11 (Mac: ++P)
Палитри: F9 (Mac: ++K)
Смесител: F10 (Mac: ++M)