Príručka

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Príručka

Táto príručka je pre MuseScore verzia 0.9.4 a vyššie verzie. Ak chcete pomôcť vylepšiť alebo preložiť túto príručku, napíšte do diskusného fóra k dokumentácii MuseScore, že sa chcete stať prispievateľom do príručky.