Xosé

Tipo Título Autor Comments Ultimo actualizado
Book page MuseScore Handbook Xosé 0 hace 3 years
Book page Volver ás configuracións de fábrica Xosé 0 hace 5 years
Page Novidades da versión 2 do MuseScore Xosé 0 hace 7 years
Page MuseScore 2.0 publicado! Xosé 0 hace 7 years
Page MuseScore Tour - Comparta e imprima as súas partituras Xosé 0 hace 7 years
Book page Extracción de partes Xosé 0 hace 8 years
Book page Letras Xosé 0 hace 8 years
Page Visita guiada do MuseScore Xosé 0 hace 8 years
Book page Disposición e formato Xosé 0 hace 8 years
Book page Instalación Xosé 0 hace 8 years
Book page Voces Xosé 0 hace 9 years
Page Publicouse a versión 1.3 do MuseScore Xosé 9 hace 9 years
Book page Modificar e axustar os sons Xosé 0 hace 9 years
Book page Transposición Xosé 0 hace 9 years
Page Visita guiada do MuseScore - Escoite as partituras Xosé 0 hace 10 years
Book page Engadidos Xosé 0 hace 10 years
Page Visita guiada do MuseScore - Cree partituras Xosé 0 hace 10 years
Book page Notas de adorno Xosé 0 hace 10 years
Book page Ligaduras de expresión Xosé 0 hace 10 years
Book page Barras de compás Xosé 0 hace 10 years
Book page Notación Xosé 0 hace 10 years
Book page Operacións cos compases Xosé 0 hace 10 years
Book page Introdución de notas Xosé 0 hace 10 years
Book page Elementos Xosé 0 hace 10 years
Book page Crear unha partitura nova Xosé 0 hace 10 years