Zakrivenia tónu

Updated 4 years ago
These are old instructions for MuseScore 2
For MuseScore 3 users, see Bends

  Viacero jednoduchých a zložitých (viacstupňových) zakrivení tónu sa môže byť vytvorených v štandardnej notovej osnove a tabulatúrach pomocou Nástroja zakrivenia bend_palette_sym.png . ten sa nachádza v palete "Artikulácie a ozdoby" v rozšírenej pracovnej ploche.

  Pridať zakrivenie

  Symbol zakrivenia pridáte nasledovnými spôsobmi:

  • Vyberte notu a dvojkliknite na nástroj zakrivenia v palete.
  • Potiahnite nástroj zakrivenia z palety na notu.

  Prednastavenou hodnotou je zakrivenie tónu o celý tón nahor. Zakrivenie upravíte pravým kliknutím na symbol a výberom položky "Vlastnosti zakrivenia" K dispozícii máte päť možností umiestnených naľavo od grafu.

  bend_tool_graphic_sk.PNG

  Zakrivenie je modifikované alebo vytvárané pridávaním a vymazávaním bodov v grafe. Bod pridáte kliknutím na prázdne miesto v mriežke. Vymazanie bodu je možné po kliknutí naň, alebo na zvislú čiaru precháduzajúcu daným bodom. Začiatočné a Konečné body zakrivenia môžu byť posúvané iba zvislo a vodorovne.

  Každá jednotka zvislej osi grafu reprezentuje štvrťovú notu: 2 jednotky sú poltón, 4 jednotky celý tón a tak ďalej. Smer sklonu krivky indikuje typ zakrivenia.

  • Skoln nahor = Zakrivenia nahor
  • Skoln nadol = Takrivenie nadol
  • Vodorovná čiara = Zadržanie

  Vodorvná os reprezentuje trvanie zakrivenia: každý šedo sfarbený segment predstavuje 1 sp dĺžky (sp = preistor, vzdialenosť medzi dvoma čiarami notovej osnovy) a každý užívateľom zadaný bod predĺži zakrivenie o 1 sp.

  Upraviť výšku

  Výška symbolu zarivenia je upravovaná automaticky a zobrazí sa hneď nad notovou osnovou. Výška sa dá upraviť nasledovne:

  1. Vytvorte ďalšiu notu na vrchnej linajke (alebo medzere) notovej osnovy a v zvislej polohe nad notou, ktorú chcete zakriviť.
  2. Zakrivenie vložte najskôr na vrchnú notu: takto získate symbol zakrivenia s najmenšou výškou.
  3. Výšku zväčšíte potiahnutím symbolu nadol.
  4. Potiahnite symbol na požadované miesto.
  5. Vrchnú notu označte ako neviditeľnú a tichú (prostredníctvom Prehliadača).

  Úprava pozície

  Pozíciu prvku upravíte nasledovne:

  • Potiahnite symbol zakrivenia myšou.
  • Kliknite na symbol a upravte v Prehliadači vodorovné a zvislé odsadenie .
  • Dvojkliknite na symbol; alebo kliknite a stlačte klávesovú skratku Ctrl+E (Mac: Cmd+E); alebo po pravom kliknutí na symbol vyberte položku "Upraviť prvok." Potom použite klávesy so šípkami a detailne upravte pozíciu (o 0.1 sp na jedno stlačenie); alebo použite klávesovú skratku Ctrl+Šípka (Mac: Cmd+Šípka) a upravte pozíciu o 1 sp na jedno stlačenie.

  Vlastné zakrivenia

  Vytvorené zakrivenie v notovom zápise uložíte pre ďalšie použitie potiahnutím symbolu späť na paletu a podržaním klávesovej skratky Ctrl+Shift (Mac: Cmd+Shift). Pozri Vlastné palety.

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.