Prohlídka MuseScore - vytvářejte notové listy

5 years ago

MuseScore poskytuje mocný ale snadno použitelný soubor nástrojů na vytváření všech druhů notových zápisů od hudby pro klavír přes chorální hudbu až po notové listy a po aranžmá pro big band a orchestr .

Vytvořte notový zápis

Průvodce vytvořením nového notového zápisu

Průvodce Vytvoření nového notového zápisu obsahuje různé předlohy, jež jsou nastaveny na běžné typy notového zápisu, jako jsou Piano, Choir SATB, Concert Band, Jazz lead sheet, Jazz Big Band, Concert Band, UK Brass Band, Chamber Orchestra atd. Můžete jednu z těchto předloh použít tak, jak je, nebo začít s předlohou a upravit si ji.

Pokud vám žádná z poskytovaných předloh nevyhovuje, můžete začít i od začátku a nástroje si vybrat sami. MuseScore podporuje neomezený počet osnov, a automaticky zvládá transpozici nástrojů, které ji potřebují.

Průvodce vám také pro notový zápis umožní nastavit předznamenání, taktové označení, předtaktí (anacrusis) a počet taktů. Jakmile průvodce dokončí vytvoření vašeho notového zápisu, můžete přidat Závorky kvůli seskupení souvisejících osnov a upravit si další drobnosti osnov a rozvržení.

Vložte noty

Vy si to můžete představit, MuseScore to pravděpodobně dokáže zapsat! MuseScore vám umožní noty vložit několika způsoby. Pokud je již máte v jiném programu, MuseScore podporuje Souborový formát formátů MusicXML, MIDI, a dalších. MuseScore vám však usnadňuje i vkládání not, i když jste předtím nikdy nepoužili počítač na sázení not.

Noty a pomlky

Režim vkládání not

Můžete noty vkládat přímo do MuseScore pomocí klávesnice počítače, myši nebo kláves zařízení MIDI (keyboard) pomocí režimu Vkládání not . Prostým klepnutím vložíte noty (včetně Rytmická notová skupina ), pomlky, Posuvky , Ligatura , Ozdoby , a další. MuseScore podporuje až čtyři Hlasy na osnovu, a můžete v notovém zápisu v kterémkoli bodě měnit Klíče , Předznamenání a Taktová označení . Můžete také obrátit směr nožiček, rozdělit a spojit Trámce , a dokonce mít Trámce přes osnovy . MuseScore podporuje operace s výběry včetně Kopírování a vkládání , transpozici, výměnu hlasů a přídavné moduly explode/implode pro rozdělení akordů s pevným počtem not do stejného počtu jednotlivých osnov. Samozřejmě můžete Operace s takty . MuseScore umožňuje notové zápisy o neomezené délce.

Značky

Noty a značky

MuseScore podporuje většinu hudebních značek včetně značek pro Dynamika , označení Tempo , Legato , artikulace, arpeggia a glissanda , Taktové čáry , zakončení Volta , Opakování , Svorky , Linky , Prstoklad a zkušební značky. MuseScore také podporuje Notový zápis bubnů , notaci s lomítky , Posuvky , vlastní Obrázky a jiné speciální notace, jako je ta vyžadovaná pro historickou hudbu, notace, kde je výška tónu na hudební stupnici znázorňována tvarem hlavičky dané noty, a moderní hudbu s nestandardními předznamenáními nebo taktovými označeními. A samozřejmé je to, že můžete přidat vlastní text , včetně Text písně a Název akordu . MuseScore obsahuje zvláštní písmo (MuseJazz), aby text vypadal, jako by byl napsán rukou.

lyrics Jazzový notový zápis

Rozvrhněte noty

MuseScore odvádí skvělý kus práce při automatickém rozvržení vašich not, ale poskytuje i četné možnosti pro potlačení výchozích voleb. Hodně z nastavení používaných k řízení vzhledu vašeho notového zápisu lze uložit jako styl, jejž lze na jiné notové zápisy použít několika klepnutími. Stejně tak si můžete vytvořit své vlastní předlohy, nastavené přesně tak, jak se vám to líbí, které se objeví v průvodci vytvořením nového notového zápisu společně s předinstalovanými.

Notace

Dialog stylu

drag

Pokud se vám nelíbí výchozí poloha prvku, obvykle ji můžete prostě posunout tam, kde ji chcete mít. Výchozí vzhled a polohu většiny prvků lze uživatelsky upravit pomocí voleb stylu.

Režim úprav

Velikost a tvar mnoha prvků lze změnit v Režim úprav ; použije se na prvky, jako jsou nožičky, trámce, ligatury, legata, crescenda atd.

Strana

Rozvržení strany

Celkové Rozvržení a formátování se dá ovládat mnoha způsoby. Dialog Rozvržení → Nastavení strany ovládá velikost papíru, okraje a celkovou velikost osnov (která zase ovlivňuje většinu dalších prvků). Dialog Style → Upravit obecný styl ovládá vzdálenost mezi osnovami a mezi velkými osnovami, a stejně tak i jiná nastavení formátování, včetně celkového nastavení odstupu not, jež ovládá to, jak blízko k sobě MuseScore noty umísťuje. Ve vybraných taktech můžete celkové nastavení pro odstup not potlačit, abyste rozestupy not natáhli, jak potřebujete. Také můžete umístit Zalomení a odstup , Zalomení a odstup a Rámečky , abyste pro určité účely rozvržení a zalomení ještě více ovládli, a pro nastavení pevného počtu taktů na osnovu ve všech částech vašich not můžete spustit přídavný modul.

Notový zápis a hlasy

Vytažený hlas

Když jste hotovi s notovým zápisem pro více nástrojů, můžete Vytažení hlasů skladby . Prvky jako volty, segna a označení tempa budou automaticky zkopírovány do všech hlasů, Pomlky budou automaticky odpovídajícím způsobem vytvořeny také. Pokud je potřeba kterýkoli nástroj transponovat, provede se to rovněž automaticky.

Aby byl notový zápis hutnější, můžete v notovém zápisu skrýt osnovy.

[[nodetitle:Prohlídka MuseScore - poslouchejte svůj notový zápis přehrávaný počítačem|Další]]